Otwórz menu główne

Domniemanie kompetencji – konstytucyjna zasada odnosząca się do Rady Ministrów i samorządu terytorialnego, gminy i sądów powszechnych, wyrażona odpowiednio w art. 146 ust. 2, 163, 164 ust. 3 i 177 Konstytucji RP.

Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
— Art. 146 ust. 2 Konstytucji RP
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
— Art. 163 Konstytucji RP
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
— Art 164 ust. 3 Konstytucji RP
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
— Art. 177 Konstytucji RP

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj