Dowództwo Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii

Dowództwo Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii (Dtwo JWWB) – organ pracy dowódcy Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii.

Dowództwo Jednostek Wojska
w Wielkiej Brytanii
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1943
Rozformowanie 1947
Tradycje
Kontynuacja Brygada Szkolna
Dowództwo Jednostek Terytorialnych
Dowódcy
Pierwszy gen. dyw. Janusz Głuchowski
Ostatni gen. dyw. Stanisław Maczek
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych wojsko

Historia DowództwaEdytuj

Na podstawie rozkazu L.dz. 1230/Tjn.Org.43 Naczelnego Wodza z 21 września 1943 roku „Organizacja dowodzenia Jednostkami Wojska na terenie Wielkiej Brytanii” na bazie dotychczasowego Dowództwa Jednostek Terytorialnych zostało powołane Dowództwo Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii. Dowódca JWWB został przełożonym wszystkich polskich jednostek wojska stacjonujących na terenie Wielkiej Brytanii, poza jednostkami i instytucjami podległymi bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi i Ministrowi Obrony Narodowej[1].

22 listopada 1943 roku została wprowadzona w życie nowa organizacja Dowództwa JWWB Na podstawie rozkazu wykonawczego L.dz. 12807 z 16 października 1943 roku[2].

20 października 1943 roku generał Głuchowski wydał rozkaz dzienny Nr 1 dowódcy Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii[3].

3 lipca 1944 roku Naczelny Wódz rozkazem nr 765 powierzył dowódcy JWWB kierownictwo wszystkich spraw związanych z mobilizacją, wyszkoleniem i formowaniem jednostek przewidzianych w I fazie Planu Rozbudowy Wojska („Plan P”)[4].

Organizacja JWWB jesienią 1943 rokuEdytuj

Organizacja JWWB jesienią 1943 roku[1]

 • Dowództwo Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii
 • I Korpus
 • 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa
 • 2 Sąd Polowy
 • Areszt 2 Sądu Polowego
 • Szpital Wojenny Nr 1 (od VIII 1944 - Szpital Wojenny Nr 4)
 • Dom Ozdrowieńców
 • Obóz Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (zob. Pomocnicza Służba Kobiet)
 • Stacja Zborna Oficerów
 • Centrum Zaopatrzenia Materiałowego
 • Ośrodek Zaopatrywania w Żywność i Materiały Pędne
 • Składnica Sanitarna
 • Polskie Biuro Wojskowe w Glasgow → Glasgow
 • Polskie Biuro Wojskowe w Edynburgu → Edynburg
 • Polskie Biuro Wojskowe w Falkirk → Falkirk
 • Ekspozytura w Perth Polskiego Biura Wojskowego → Perth
 • 1 Szwadron Żandarmerii
 • 2 Szwadron Żandarmerii

Jednostki szkolne

Jednostki centralne podległe pod względem lokalno-garnizonowym i administracyjno-gospodarczym

 • Wyższa Szkoła Wojenna
 • Wojskowy Instytut Geograficzny
 • Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej
 • Inspektorat Wyszkolenia Wojska
 • Ośrodek Wyszkolenia Oddziału Specjalnego Sztabu NW
 • Wojskowy Trybunał Orzekający
 • Centralna Komisja Regulaminowa
 • Sekcja Studiów Pancerno-Motorowych Wojskowego Instytutu Technicznego
 • Biuro Rozrachunkowe MON
 • Komisja Likwidacyjna przy Biurze Rozrachunkowym MON
 • Ekspozytura Wydziału Prac Kulturalno-Oświatowych MON
 • Archiwum Sił Zbrojnych
 • Komenda Uzupełnień Nr 1
 • Czołówka Dobrobytu Żołnierskiego
 • Sekcja Budownictwa Wojskowego w Liverpoolu
 • Inspektorat do Spraw Zarządu Wojskowego
 • Centrum Wyszkolenia Służby Etapowej
 • Samodzielna Kompania Grenadierów

Organizacja Dowództwa JWWB jesienią 1943 rokuEdytuj

Organizacja Dowództwa JWWB jesienią 1943 roku[2]

 • Dowódca Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii
 • I zastępca dowódcy
 • II zastępca dowódcy
 • Szefostwo Saperów
 • Szefostwo Łączności
 • Szefostwo Służby Duszpasterskiej
 • Szefostwo Służby Sprawiedliwości
 • sztab
 • kwatermistrzostwo
 • szefowie służb
 • kompania dowodzenia

Obsada personalna Dowództwa JWWBEdytuj

Dowódcy JWWB

PrzypisyEdytuj

 1. a b Wawer 1992 ↓, s. 116-117, 128.
 2. a b Wawer 1992 ↓, s. 119, 120, 129.
 3. Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 684.
 4. Wawer 1992 ↓, s. 125.
 5. Gen. dyw. Stanisław Maczek był jednocześnie dowódcą I Korpusu Polskiego.
 6. Szczurowski 2001 ↓, s. 107-108, stanowisko szefa artylerii JWWB utworzone zostało 25 stycznia 1945, a pierwszym szefem został gen. bryg. Otton Krzisch.

BibliografiaEdytuj