Druccy

ród szlachecki

Druccy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, biorący swe nazwisko od miejscowości Druck leżącej w powiecie orszańskim nad rzeką Drucią, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów i wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława Jagiełły - Dymitra Olgierdowicza (starszego)[1].

Herb własny Druckich

Pochodzenie kniaziów Druckich przez wiele dziesięcioleci wywoływało żywą dyskusję wśród historyków. Wprawdzie najnowsze badania wywodzą ten ród z dynastii Giedymina, jednakże wielu widziało w nich potomków Rurykowiczów. Argumentem zdającym się przemawiać na rzecz tej pierwszej teorii jest fakt, iż nie ma żadnych dokumentów źródłowych wskazujących na istnienie w tym samym czasie dwóch książąt druckich o imieniu Dymitr, ponadto pierwsi książęta Druccy używali herbu z Pogonią Litewską, a dopiero później zaczęli używać herbu własnego Druck i właśnie tę zmianę uznać chyba należy za główne źródło nieporozumień, jakie narosły wokół ich pochodzenia.

Książęta Druccy byli niezwykle rozgałęzionym rodem. W krótkim czasie podzielili się na kilka linii, które od posiadanych dóbr przyjęły następujące nazwiska[2]:

Najbliższymi krewnymi książąt Druckich byli książęta Trubeccy, którzy również wywodzą się od Dymitra Olgierdowicza (starszego).

Drzewo genealogiczneEdytuj

Dymitr Starszy †1399 r., książę briański, trubecki, drucki, władca Perejesławia Riazańskiego
 ~ Anna(?) księżniczka prońska(?)
 ├─>Gleb †po 1393 r., książę briański i drucki
 │ ~ N księżniczka smoleńska(?)
 ├─>Iwan Kindir †1399 r., książę drucki
 │ ~ NN
 │ ├─>Gleb †XV w.
 │ └─>Aleksander †XV w.
 ├─>Michał †XV w., książę trubecki ─> Trubeccy
 ├─>Siemion †po 1422 r., książę drucki ─> Druccy:
 │ ~ NN
 │ ├─>Iwan Baba †XV w. ─> Druccy-Sokolińscy, Druccy-Konopla, Druccy-Oziereccy, Druccy-Pryhabscy, Druccy-Babiczewy
 │ ├─>Iwan Putiata †XV w. ─> Druccy-Horscy, Druccy-Putiatycze, Druccy-Tołoczyńscy
 │ ├─>Michał Łoban †1435 r. 
 │ ├─>Wasyl Krasny †XV w. ─> Druccy-Krasny
 │ ├─>Dymitr Siekira †XV w.
 │ └─>Hrihory †XV w. ─> Druccy-Lubeccy
 ├─>Aleksandra Drucka
 │  ~ Andrzej kniaź Holszański
 └─>N Drucka
    ~ Iwan kniaź Giedrojć

PrzypisyEdytuj

  1. J. Tęgowski Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów Poznań - Wrocław 1999
  2. A.Boniecki Herbarz Polski, tom V, Warszawa 1902