Dur

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Dur.

Może dotyczyć jednej z chorób zakaźnych:

  • Dur brzuszny (tyfus, tyfus brzuszny) – wywołany przez Salmonella typhi
  • Dur plamisty (tyfus plamisty) – wywołany przez Rickettsia provazeki
  • Dur powrotny (tyfus powrotny) – wywołany przez Borrelia recurrentis
  • Dur rzekomy (paratyfus) – wywołany przez Salmonella paratyphi

Lub może odnosić się do: