Otwórz menu główne

Dyfuzja ambipolarna - zachodząca w plazmie wspólna dyfuzja dwóch grup przeciwnie naładowanych cząstek. Ponieważ jony i elektrony dyfundują w plazmie z różnymi prędkościami, przeto dyfuzja prowadzi do rozdzielenia ładunków, a więc i do powstania pól elektrycznych hamujących cząstki szybsze i przyspieszających cząstki wolniejsze. W wyniku działania tych pól, a z braku innych silnych pól, cząstki obu znaków dyfundują razem. Współczynnik dyfuzji ambipolarnej wyraża się wzorem gdzie i oznaczają współczynniki dyfuzji odpowiednio cząstek dodatnich i ujemnych.