Dziecko Krzywdzone

Dziecko Krzywdzone – interdyscyplinarny polski kwartalnik naukowy poświęcony problematyce krzywdzenia dzieci. Znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (w 2015 posiadało 9 punktów)[1].

Dziecko Krzywdzone
Teoria. Badania. Praktyka
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo Polska 
Adres ul. Katowicka 31, Warszawa
Wydawca Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Pierwszy numer 2002
Redaktor naczelny dr Monika Sajkowska
ISSN 1644-6526
Strona internetowa

Koncepcja powstania czasopisma narodziła się w kręgach naukowych związanych z Fundacją Dzieci Niczyje (od 2016: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), która od początku lat 90. XX wieku poruszała tematykę krzywdzenia dzieci, jednocześnie wskazując na brak profesjonalnej, polskojęzycznej literatury tematycznej. Idea konsultowana była ze specjalistami i ekspertami przedmiotu, m.in. z prof. Williamem Friedrichem i prof. Markiem Chaffinem, którzy współtworzyli komitet naukowy pisma. Pierwszy numer ukazał się w 2002. Każdy z numerów jest profilowany tematycznie (pierwszy dotyczył problemu seksualnego wykorzystania dzieci) i składa się z trzech bloków: teorii, badań i praktyki[2].

Pismo współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci, m.in. "Child Abuse & Neglect" oraz "Child Maltreatment". Do rady naukowej kwartalnika należą m.in. profesorowie: Maria Beisert, Anna Izabela Brzezińska, Marian Filar, Zbigniew Izdebski i Jerzy Mellibruda. Do recenzentów należy m.in. prof. Beata Pastwa-Wojciechowska[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Dziecko Krzywdzone, Redakcja, Procedura recenzowania
  2. Monika Sajkowska, Od redakcji, w: Dziecko Krzywdzone, nr 2/2012, s.5-6, ISSN 1644-6526