Dziennik Urzędowy Szkolnictwa w Galicji i Okręgu Lwowskim

Dziennik Urzędowy C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicjirocznik połączony z kilku czy kilkunastu oddzielnych numerów wydawany w latach 1897-1918. Były to dzienniki, które zawierały podobny rozkład treści: tzw. Okólniki, czyli rozporządzenia kuratorium, dotyczące przepisów szkolnych. Następnie były wskazówki dotyczące książek i programów nauczania. Ważnym zapisem typu kronikarskiego były wiadomości osobiste, lub ruch służbowy, które podawały nazwiska zmian personalnych nauczycieli, awansowanych na stanowiska kierownicze lub przenoszonych do poszczególnych szkół, a także były ogłoszenia powiatowe konkursów na wolne stanowiska nauczycielskie. Wiadomości osobiste są przydatnym źródłem archiwalnym do poznawania historii szkolnictwa w XIX i XX wieku[1].

Szematyzmy Galicji i Lodomerii tylko podawały wykazy szkół, wraz z nazwiskami nauczycieli kierowników i pomocniczych, a Dzienniki Urzędowe przedstawiały dokładną sytuację w szkolnictwie. W 1924 roku ukazał się spis szkół w okręgu Lwowskim[2].

Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku, wydawanie dzienników było kontynuowane pod nazwą:

  • Dziennik Urzędowy Krajowej Rady Szkolnej we Lwowie (1918-1921).
  • Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Lwowskiego: wydawany przez Kuratorjum O.S.L. we Lwowie (1921-1923).
  • Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (1924-1939).

W latach 1946-1948, w województwie rzeszowskim, był wydawany Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego. W tym dzienniku nie zamieszczano już wiadomości o ruchu służbowym.

ZobaczEdytuj


PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj