Dziennik montażu

Dziennik montażu – przed 27 stycznia 2023 r. urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone było w art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego. Dziennik montażu był więc w swej istocie tym samym co dziennik budowy, ale dla robót budowlanych wykonywanych metoda montażu. Dziennik montażu dołączano do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien był być odnotowany w dzienniku budowy[1][2][3].

Do dziennika montażu stosowano odpowiednio przepisy prawa dotyczące dziennika budowy (art. 45 ust. 9), np. w zakresie założenia dziennika, jego formatu, osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku, sposobie przechowywania itp.[1][4]. Od 27 stycznia 2023 r. również w przypadku montażu prowadzi się dziennik budowy[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
  2. Dziennik budowy – wymagania formalne. www.budnet.pl. [dostęp 2010-06-10].
  3. Dziennik budowy. www.budujemydom.pl, 09.01.2008. [dostęp 2010-06-10].
  4. Dz.U. z 2021 r. poz. 1686 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (uznane za uchylone)
  5. Dz.U. z 2022 r. poz. 1557 – Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw