Dziennik montażu

Dziennik montażuurzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone jest w art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego. Dziennik montażu jest więc w swej istocie tym samym co dziennik budowy, ale dla robót budowlanych wykonywanych metoda montażu. Dziennik montażu dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany w dzienniku budowy[1][2][3].

Do dziennika montażu stosuje się odpowiednio przepisy prawa dotyczące dziennika budowy (art. 45 ust. 9), np. w zakresie założenia dziennika, jego formatu, osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku, sposobie przechowywania itp.[1][4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
  2. Dziennik budowy – wymagania formalne. www.budnet.pl. [dostęp 2010-06-10].
  3. Dziennik budowy. www.budujemydom.pl, 09.01.2008. [dostęp 2010-06-10].
  4. Dz.U. z 2021 r. poz. 1686 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki