EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation)[1].

EBITDA = przychodykoszty operacyjne bez amortyzacji

lub

EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Eduardo Martinez Abascal: Finance for Managers. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2012, s. 5. ISBN 978-0-07-714007-6.