Europejska Organizacja Związków Żołnierzy (EUROMIL) – stowarzyszenie wolnych i demokratycznych organizacji wojskowych, którego celem jest wspieranie podstawowych praw i wolności w siłach zbrojnych krajów Europy, a także promowanie europejskiej polityki społecznej oraz interesów zawodowych czynnych i byłych żołnierzy, jak i członków ich rodzin[1].

Jest organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich.

"EUROMIL" zrzesza 33 krajowych stowarzyszeń wojskowych i związków zawodowych z 21 krajów Europy[2].

Z Polski są to:

  • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – od 2006[3],
  • Konwent Dziekanów Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego – od 2004[4].

Misją EUROMIL-u jest promowanie i obrona społeczno-zawodowych interesów żołnierzy wszystkich szczebli oraz ich rodzin, a także : ochrona i kodyfikacja wolności podstawowych i praw człowieka w siłach zbrojnych poprzez ich monitorowanie i propagowanie tych wartości.

Siedziba EUROMIL-u, międzynarodowy sekretariat, znajduje się w Brukseli. Rolą sekretariatu jest koordynowanie wymiany informacji, w szczególności dotyczących najlepszych rozwiązań i doświadczeń, między stowarzyszonymi związkami.

EUROMIL utrzymuje także formalne kontakty z Radą Europy, z Instytucjami Europejskimi, ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Paktu Północnoatlantyckiego, z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych.

Partnerami EUROMIL-u są: Grupa Parlamentarna Parlamentu Europejskiego Działająca na polu Zapobiegania Konfliktom, Europejski Okrągły Stół na Rzecz Bezpieczeństwa, Fundacja Dr. Manfred Wörner Circle oraz Ruch Europejski.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj