Eder (dopływ Fuldy)

Ederrzeka w Niemczech w dorzeczu Wezery; 177 kilometrów długości. Jedna z najczystszych rzek Hesji.