Efektor allosteryczny

Ten artykuł dotyczy biochemii. Zobacz też: inne znaczenia słowa "efektor".

Efektor allosterycznyzwiązek chemiczny łączący się z enzymami allosterycznymi. Efektor łączy się z enzymem w miejscu innym niż centrum aktywne, nazywanym miejscem (centrum) allosterycznym. Po jego związaniu zmienia się konformacja centrum aktywnego, modyfikując aktywność enzymu[1].

W modelu jednoprzejściowym i modelu sekwencyjnym efektory przesuwają równowagę w kierunku stanu T (spiętego, ang. tensed) w przypadku efektora negatywnego oraz w kierunku stanu R (rozluźniony, ang. relaxed) w przypadku efektora pozytywnego. Wpływ efektorów na aktywność enzymów allosterycznych (cząsteczek regulatorowych) nazywa się efektem heterotropowym[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin, Biologia, wyd. 7, 2011.
  2. John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, Biochemia. Krótki kurs, wyd. 2, 2013.