Ekierka prostokątna

Ekierka (właściwie trójkąt rysunkowy) - prosty przyrząd kreślarski o kształcie trójkąta prostokątnego. Używana do kreślenia prostych prostopadłych i równoległych. Nie stosowana w profesjonalnym kreślarstwie jako za mało precyzyjny przyrząd.

Najczęściej spotyka się dwa typy ekierek:

  • w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego o kątach 45°,45° i 90°, tzw. "ekierka równoramienna"
  • w kształcie trójkąta prostokątnego o kątach 30°, 60° i 90°, tzw. "ekierka prostokątna"

Złożenie obu powyższych typów ekierek pozwala na rysowanie linii pod kątem 75°, co jest przydatne przy ręcznym wykonywaniu pisma technicznego pochyłego.

Inne przyrządy kreślarskie: