Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

(Przekierowano z Elżbieta Mączyńska)

Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka (ur. 17 listopada 1944[1][2]) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik Zakładu[3]), członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich[4], przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki[5].

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Ilustracja
Elżbieta Mączyńska (2010)
Data urodzenia 17 listopada 1944
profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: finanse przedsiębiorstw, systemy gospodarcze
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Profesura 21 grudnia 2012

KarieraEdytuj

Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz „Zarządzanie Nieruchomościami” w SGH. Jest również pracownikiem naukowo-badawczym, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2012[6].

Kieruje cyklem konwersatoriów „Czwartki u Ekonomistów” – otwartych debat, nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006.

Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej.

Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor materiałów kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG).

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał ją na członka Narodowej Rady Rozwoju[7]. Także w październiku 2015 została członkiem tego gremium[8].

W latach 2011–2015 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk[9].

Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

PublikacjeEdytuj

Autorka około 200 publikacji, m.in.:

 • Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. Rozdz. 1. Zagrożenia. Sekularna stagnacja – Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015
  Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. Rozdz 3. Co nam przeszkadza? Zapracowanie – Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015
  Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. II. Rozdz. 3. Inkluzywna gospodarka – Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015[10]
 • Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015
 • Economics for the Future: Fundamental Issues in Economic Theory and Practice, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015
 • Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomiki i praktyki gospodarczej, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2014
 • Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, red. E. Mączyńska, J. Michałek i J. Niżnik, Warszawa, 2013
 • Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. nauk. prof. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2013
 • Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości (w:) Polska Myśl Strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień 2011, PTE, Warszawa 2011[11]
 • Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska i J. Wilkin, PTE, Warszawa, 2010
 • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska Elżbieta, Messner Zbigniew (red. naukowa), Warszawa 2010
 • Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. naukowa), Warszawa 2010
 • Meandry upadłości przedsiębiorstw, (red. naukowa) Mączyńska E., SGH, Warszawa 2009
 • Polska transformacja i jej przyszłość, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 2009.
 • Poland's transition and its future, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 2009.
 • O kształtowaniu ładu gospodarczego – pod red. E. Mączyńskiej i Z. Sadowskiego , PTE , Warszawa 2008
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (red. naukowa), SGH, Warszawa, 2008
 • Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. SKwP Warszawa, 2005
 • Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII (red.) SGH, Warszawa, 2005
 • Społeczna gospodarka rynkowa (red. naukowa), PTE, Warszawa, 2003
 • Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa, 2003, (współaut. M. Prystupa)
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Tom I i II (red.), DiG, Warszawa, 2001
 • Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów Polskich T. IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, PTE, Bellona, Warszawa, 2001 (red. J. Kotowicz-Jawor)
 • Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa (współaut.), w: Zarządzanie wartością firmy, Warszawa, Poltext, 1999, (praca zbiorowa, red. A. Herman i A. Szablewski)
 • Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, Poltext, Warszawa, 1997 (praca zbiorowa, red. J. Mujżel)
 • Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, 2006, (współaut. M. Zawadzki)[12]
 • Raporty Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG), publikowane w latach 1994–2005
 • Inkluzywność jako cecha ładu społeczno-gospodarczego, w pr. zb. pod red. M. Bałtowskiego, Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko,  PWN, Warszawa,2016
 • Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus. Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, (współautor); 2014;April
 • Bankruptcies of Enterprises and the Owner's Supervision, w: “The Economy and Economics after Crisis”, Berliner Wirtschaftsverlag, Berlin 2011
 • Co ekonomiści myślą o przyszłości, wspólaut. i współred. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki, PTE, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 2009
 • Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: „Dynamika transformacji polskiej gospodarki”, praca zbiorowa pod kier. nauk. M. Belki, W. Trzeciakowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997

Projekty badawczeEdytuj

Kierownik wielu projektów badawczych, m.in.:

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012 – koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów, grant NCN realizowany w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w 2014 r.
 • Efektywność postępowań upadłościowych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Grant N N112 180739, badania prowadzone w okresie 3 listopada 2010 – 2 listopada 2012
 • Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce – skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, badania prowadzone w latach 2004–2006
 • Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania, Grant KBN – 1 H02C 029 18, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, badania prowadzone w okresie 1 marca 2000 – 31 grudnia 2002

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj