Ekonomista (czasopismo)

czasopismo naukowe z dziedziny nauk ekonomicznych

Ekonomista – najstarsze w Polsce czasopismo naukowe z dziedziny nauk ekonomicznych.

Ekonomista
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

00-042 Warszawa,
ul. Nowy Świat 49

Wydawca

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Organ prasowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Język

polski

Pierwszy numer

1900

Redaktor naczelny

Marian Gorynia

ISSN

0013-3205

OCLC

977391615

Strona internetowa

„Ekonomista” został założony w 1900 roku jako czasopismo ekonomistów, zarówno naukowców, jak i praktyków gospodarczych. Początkowo był to tygodnik, od 1901 roku kwartalnik, a od 1955 roku – dwumiesięcznik. Publikowane są w nim oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej.

W okresie powojennym było kierowane przez tak znanych i cenionych ekonomistów, jak Edward Lipiński i Zdzisław Sadowski. Obecnie redaktorem naczelnym jest prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoMarian Gorynia.

Czasopismo jest indeksowane w: Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scimago Journal & Country Rank, ICI Journals Master List (Index Copernicus International), BazEkon i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej.

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 40 punktów[1].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Katalog Prasy Polskiej, Biuro Wydawnicze „RUCH”, Warszawa 1963, s. 151
  • Polska Akademia Nauk. Informator, red. Edward Hałoń, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1994, s. 147

Linki zewnętrzne

edytuj