Marian Gorynia

polski ekonomista

Marian Gorynia (ur. 7 października 1956 w Dusinie[1]) – polski ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 20082016. W kadencjach 2019–2023 oraz 2024–2027[2] zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, od 2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Marian Gorynia
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

7 października 1956
Dusina

profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: ekonomika handlu zagranicznego, mikroekonomia
Alma Mater

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Habilitacja

29 stycznia 1996

Profesura

21 października 2000

Polska Akademia Nauk
Status

członek korespondent

Doktor honoris causa
Uniwersytet w Białymstoku – 2019
Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Odznaka Honorowa Miasta Poznania XXX lat Restytucji Orderu Świętego Stanislawa
Strona internetowa
Marian Gorynia i Bogusław Fiedor podczas X Kongresu Ekonomistów Polskich w Warszawie (2019)

Życiorys edytuj

Studia magisterskie ukończył w 1980 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (27 grudnia 2008 przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1983 od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Po obronie doktoratu w 1985 awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 2008 pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu[3].

Odbył staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie w Lyonie (Lyon III) we Francji (1987), w Buckinghamshire College of Higher Education oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii (1990, 1991-1992), na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie we Francji (1991), w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie (1992), w Institut de Gestion des Enterprises w Rennes we Francji (1997) oraz na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze – (1997, 1998 i 1999).

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym „Ekonomisty”, wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Rady Programowej pisma ”Problemy Zarządzania” – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych Journal of Transnational Management, International Journal of Institutional Governance.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Pełni/pełnił różne funkcje zawodowe, honorowe i społeczne takie jak[4]:

 • radca Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (1995-1999),
 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencje: 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2014-2017, 2017-2020, 2020 – obecnie),
 • członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego (2004-2008),
 • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005- 2021),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2014),
 • przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita na rok 2010 i dalsze,
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012 oraz 2017-2020),
 • członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2013-2015),
 • członek kapituły konkursu Rzeczpospolitej i Ministerstwa Gospodarki –  Sława Polski, Orły Eksportu, Dobra Firma (2013, 2015),
 • przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008-2016) oraz członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008 – obecnie),
 • członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2011-2015),
 • członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2011-2014),
 • przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012/2013-2015/2016),
 • wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2012-2016),
 • przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2015-obecnie),
 • członek i wiceprzewodniczący Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu (2016-obecnie)[5][6],
 • zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2017-2020)[7],
 • zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2016-obecnie),
 • członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Akademickich Szkół Polskich (2016-2020),
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (2019 – obecnie)[8],
 • wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej (2019 – obecnie)[9],
 • członek Rady Akademickiego i Naukowego Poznania (2021 – obecnie)[10],
 • prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2021- 2026)[11],
 • członek korespondent PAN w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych (2021-obecnie)[12].

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra (Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego): siedmiokrotnie nagrodami indywidualnymi (za rozprawę habilitacyjną, książki oraz osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne) oraz trzema nagrodami zespołowymi. W 1999 roku wyróżniony nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia”. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”. W 2009 roku uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”[13]. Ponadto, w 2013 roku uhonorowany Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej. W latach 2014-2016 prof. Gorynia został nagrodzony nagrodami indywidualnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. W 2021 roku otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w kadencji 2017-2020.

Odznaczenia edytuj

 • Summa Cum Laude (1980)
 • Złota Odznaka im. Mikołaja Kopernika „PRIMUS INTER PARES” (1980)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1989)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2002)
 • Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (2007)
 • Medal XXX-lecia Restytucji Orderu św. Stanisława BM za „Działalność Charytatywną” (2009)
 • Statuetka Honorowego Hipolita i Godność „Lidera Pracy Organicznej” (2011)
 • Medal Pamiątkowy Wojewody Wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam  (2012)
 • Medal „Zasłużony dla Eksportu” (2014)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2016)
 • Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2017)

Inne wyróżnienia edytuj

Życie prywatne edytuj

Żonaty. Ma troje dzieci.

Przypisy edytuj

 1. Marian Gorynia: CV. [dostęp 2010-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-10)].
 2. Komunikat nr 1/2024 – w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego oraz sekretarza Rady Doskonałości Naukowej [online], rdn.gov.pl [dostęp 2024-01-21].
 3. Z prac Rektora i Prorektorów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. [dostęp 2012-03-02].
 4. Marian Gorynia [online] [dostęp 2022-04-04] (pol.).
 5. Zarządzenie nr 847/2016/P w sprawie powołania Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu. bip.poznan.pl. [dostęp 2022-08-26].
 6. Zarządzenie nr 619/2022/P w sprawie powołania Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu. bip.poznan.pl. [dostęp 2022-08-26].
 7. Skład osobowy CK, https://www.ck.gov.pl/articles/id/7.html [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 8. Prezydium, https://www.kne.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=41 [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 9. Kierownictwo, https://www.rdn.gov.pl/kierownictwo.html [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 10. Rada Akademickiego i Naukowego Poznania, https://www.poznan.pl/mim/wos/rada-akademickiego-i-naukowego-poznania,doc,1017,13607/rada-akademickiego-i-naukowego-poznania,26342.html [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 11. XXII Zjazd Krajowy PTE, https://pte.poznan.pl/30-wiadomosci/196-xxii-zjazd-krajowy-pte [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 12. Członkowie rzeczywiści PAN – wyniki wyborów 2021, Biuletyn Informacji Publicznej PAN, https://bip.pan.pl/artykul/154/856/nowi-czlonkowie-pan-i-amu-wybrani [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 13. Sprawozdanie z działalności PTE za 2009 rok
 14. Prof. Marian Gorynia odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku
 15. UWM zaczyna trzecie dziesięciolecie, Wiadomości Uniwersyteckie, 2019, nr 10, s. 4, dostęp online: http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/wiad-uniwer/2019/wu-2019-10.pdf [data dostępu: 30.03.2022 r.].
 16. Forum Inteligentnego Rozwoju 2021 – Laureaci nagrody „Naukowiec Przyszłości”, https://rzeczo.pl/forum-inteligentnego-rozwoju-2021-laureaci-nagrody-naukowiec-przyszlosci/ [data dostępu: 30.03.2022 r.]
 17. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni. - Rok 2023 - Aktualności - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu [online], www.ue.wroc.pl [dostęp 2023-11-27].

Linki zewnętrzne edytuj