Marian Gorynia

polski ekonomista

Marian Gorynia (ur. 7 października 1956 roku w Dusinie[1]) – polski ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 20082016. Od 2019 zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej.

Marian Gorynia
Ilustracja
Data urodzenia 1956
Zawód, zajęcie ekonomista
Narodowość  Polska
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Odznaka Honorowa Miasta Poznania
Marian Gorynia i Bogusław Fiedor podczas X Kongresu Ekonomistów Polskich w Warszawie (2019)

ŻyciorysEdytuj

Studia magisterskie ukończył w 1980 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (27 grudnia 2008 przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1983 od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Po obronie doktoratu w 1985 awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 2008 pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 2 marca 2012 został ponownie wybrany na stanowisko rektora na kadencję 2012/2013–2015/2016[2].

Odbył staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie w Lyonie (Lyon III) we Francji (1987), w Buckinghamshire College of Higher Education oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii (1990, 1991-1992), na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie we Francji (1991), w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie (1992), w Institut de Gestion des Enterprises w Rennes we Francji (1997) oraz na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze – (1997, 1998 i 1999).

Jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia Ekonomiczne”, Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”, Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych PTE”, Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej 'Raporty CASE', Rady Programowej pisma 'Problemy Zarządzania' – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management”, a także Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance”. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014-2016), Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008-2016), Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012/2013-2015/2016), a także przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita na rok 2010. Był radcą Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (1995-1999), członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2011-2015), Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2011-2014), Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego (2004-2008),  członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-2015), Rady Programowej „Gospodarki Narodowej” (2006-2008), Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012),  Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2014), członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2013-2015), kapituły konkursu  Rzeczpospolitej i Ministerstwa Gospodarki Sława Polski, Orły Eksportu, Dobra Firma (2013, 2015) i European International Business Academy (Board Member 2007-2015).

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra (Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego): siedmiokrotnie nagrodami indywidualnymi (za rozprawę habilitacyjną, książki oraz osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne) oraz trzema nagrodami zespołowymi. W 1999 roku wyróżniony nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia”. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”. W 2009 roku uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”[3]. Ponadto, w 2013 roku uhonorowany Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[4], objął funkcję zastępcy przewodniczącego tej instytucji[5].

Życie prywatne

Żonaty. Ma troje dzieci.

OdznaczeniaEdytuj

Inne wyróżnieniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj