Problemy Zarządzania

„Problemy Zarządzania” − interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 2003 roku.

„Problemy Zarządzania”
Częstotliwość

Kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwszy numer

2003

ISSN

1644-9584

Strona internetowa

Każdy z numerów ma określony temat przewodni. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności:

  • artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania i ekonomii,
  • komunikaty z badań,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych).

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki z przyznaną liczbą 70 punktów[1].

Rada programowa edytuj

Przewodniczący:

Członkowie:

Redakcja edytuj

  • dr hab. prof. UW Beata Glinka,
  • dr hab. Przemysław Hensel,
  • dr hab. prof. UW Jerzy Wierzbiński (redaktor statystyczny),
  • mgr Monika Sikorska (redakcja językowa),
  • mgr Amelia Wydra (redakcja językowa),
  • mgr Anita Sosnowska (sekretarz redakcji).

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj