Elegiarum libri IV

zbiór łacińskich elegii Jana Kochanowskiego

Elegiarum libri IV – zbiór czterech ksiąg elegii Jana Kochanowskiego w języku łacińskim, wydany w 1584 w Krakowie razem ze zbiorem epigramatów Foricoenia sive Epigrammatum libellus jako Elegiarum libri IV, eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellus.

Elegiarum libri IV
Autor

Jan Kochanowski

Typ utworu

elegie

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Kraków

Język

łaciński

Data wydania

1584

Tom ukazał się w roku śmieci Kochanowskiego, zawiera jednak w dużej części wczesne utwory łacińskojęzyczne Kochanowskiego, które mogły być jednak później przez autora zmienione. Część elegii powstała prawdopodobnie w czasie pobytu Kochanowskiego w Padwie (1552-1555), zwłaszcza erotyki skierowane do kobiety nazwanej imieniem „Lidia”. Nierozstrzygnięte jest, czy pod tym imieniem ukryta została postać autentyczna, czy jest to tylko kreacja literacka autora.

Oprócz poezji miłosnej w zbiorze znajdują się też wiersze dedykowane przyjaciołom, współtowarzyszom w Padwie, a także panegiryki i pochwała Zygmunta Augusta powracającego z wyprawy do Inflant w 1558.

W wydaniu nie znalazła się Elegia X. Do Ojca świętego odnosząca się krytycznie do papieża Pawła IV po jego wyprawie do Neapolu w 1556. Zachowała się ona w tzw. rękopisie Osmólskiego (około 1564).

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Ziomek: Renesans. Wyd. XI – 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 254, 256-258, 327, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13843-1.

Linki zewnętrzneEdytuj