Elektrometr

Elektrometrprzyrząd pomiarowy służący do pomiaru małych napięć lub małych prądów elektrycznych.