Elihu – postać biblijna ze Starego Testamentu. Elihu był synem Barachela Buzyty, co wskazuje, że był dalekim krewnym Abrahama.

Elihu
Ilustracja
Upomnienie Elihu (1805) Williama Blake'a; jedna z ilustracji Księgi Hioba
Występowanie Księga Hioba

Młody człowiek z historii o Hiobie, który doradzał mu, aby uniżył się przed Bogiem, co spowoduje, że jego skarga zostanie wysłuchana, a on sam pocieszony. Potępił pogląd trzech przyjaciół Hioba (Elifaza, Bildada i Sofara), że cierpi on z powodu swoich grzechów.

Pojawia się w Księdze Hioba 32-37.