Emisja neutronureakcja jądrowa, podczas której dochodzi do emisji neutronu z jądra atomowego. Proces taki zachodzi na przykład w izotopach 13Be, 4H, 5He.

Przykład:

52He42He + 10n

Zobacz też

edytuj