Eryk V Glipping (Klipping) (ur. 1249, zm. 22 listopada 1286) – król Danii w latach 1259–1286, syn Krzysztofa I i Małgorzaty Sambirii, zamordowany w 1286. Jego żoną była Agnieszka (zm. 1304) córka Jana I margrabiego Brandenburgii z dynastii askańskiej (jej drugim mężem po śmierci Eryka V został Gerhard II hrabia Holsztynu).

Eryk V Glipping (Klipping)
Ilustracja
ilustracja herbu
król Danii
Okres

od 1259
do 22 listopada 1286

Poprzednik

Krzysztof I

Następca

Eryk VI

Dane biograficzne
Dynastia

Estrydsenidzi

Data urodzenia

1249

Data śmierci

22 listopada 1286

Ojciec

Krzysztof I

Matka

Małgorzata Sambiria

Żona

Agnieszka brandenburska

Dzieci

Eryk VI

Ponieważ Eryk na tron wstąpił w wieku 10 lat, faktycznie do roku 1264 rządy w jego imieniu sprawowała jego matka Małgorzata Sambiria.

Eryk rozpoczął swoje panowanie zaangażowaniem się w politykę Szwecji, gdzie o tron walczyli Magnus i Waldemar Birgersson. Eryk popierał raz jednego, raz drugiego; w 1277 nawet zapuścił się ze swoimi wojskami w głąb Szwecji. Była to kosztowna polityka; aby ją sfinansować Eryk zdewaluował monetę Danii – stąd jego przydomek Glipping (z duń. at klippe – obciąć, tu: wartość). Król zadłużył się też u kościoła.

Ta polityka finansowa spowodowała niezadowolenie możnych w kraju. W 1282 r. zmusili oni króla do dorocznych spotkań (tzw. danehoffer) na których wspólnie decydowano o polityce Danii. Król musiał też podpisać prawo, na mocy którego zrzekał się części władzy na rzecz danehof. Prawo to można uważać za pierwszą formę konstytucji Danii.

Bibliografia edytuj

  • Kazimierz Lepszy (red.): Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968.