Etelköz (Atelkuzu, Atelköz, dosł. „międzyrzecze”) – przyjęta przez węgierskich badaczy, nazwa kraju, który zamieszkiwali Węgrzy bezpośrednio przed osiedleniem się w Kotlinie Panońskiej. Dokładna lokalizacja tego obszaru nie jest pewna, według węgierskiej tradycji narodowej miał on się rozciągać między dolnym Donem a dolnym Dunajem i obejmować stepy dzisiejszej Niziny Wołoskiej, Mołdawii i Ukrainy. Inni natomiast lokalizują go między Dniestrem, Dnieprem, Bohem, Prutem i Seretem.

Węgrzy zamieszkiwali ten obszar, najprawdopodobniej, w drugiej połowie IX wieku i zostali z niego wyparci przez Pieczyngów.

BibliografiaEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Anonimowego notariusza króla Béli Gesta Hungarorum, przeł. Aleksandra Kulbicka, Krzysztof Pawłowski, Grażyna Wodzinowska-Taklińska, wstęp i przypisy Ryszard Grzesik, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kraków 2006.
  • Powieść minionych lat, przeł. i oprac. Franciszek Sielicki, Ossolineum 1999.

OpracowaniaEdytuj

  • György Györffy, Święty Stefan I. Król Węgier i jego dzieło, przeł. Tomasz Kapturkiewicz, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003.
  • Wojciech Szymański, Elżbieta Dąbrowa, Awarzy, Węgrzy, z serii: "Kultura Europy wczesnośredniowiecznej" z. 5, Ossolineum 1979.