Otwórz menu główne

Euchologion (gr. euche - 'modlitwa', lego - 'zbieram') – prawosławna księga liturgiczna przeznaczona dla kapłanów i diakonów, zawierająca porządek liturgii, sakramentów i poświęceń (wielki euchologion) lub tylko sakramentów i poświęceń (mały euchologion); odpowiednik rytuału.