Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (skrót - EUWT, ang. European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) - instytucja ponadnarodowa, tworzona na terytorium Unii Europejskiej i posiadająca osobowość prawną. Jej celem jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej jej członków w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Członkostwo edytuj

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej składa się z przynajmniej dwóch członków, położonych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich Unii. Należeć do niego mogą:

 1. państwa członkowskie,
  • Decyzję o przystąpieniu Polski do ugrupowania, ma w myśl projektowanej ustawy polskiej, podejmować Rada Ministrów w drodze uchwały[1],
 2. władze regionalne (np. województwa lub landy),
 3. władze lokalne (np. powiaty czy gminy),
 4. podmioty prawa publicznego (np. uniwersytety lub instytucje kultury),
 5. stowarzyszenia skupiające podmioty należące do jednej lub kilku z powyższych grup (np. związki międzygminne).

Podstawy prawne edytuj

EUWT powstało na mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006[4]. Postanowienia rozporządzenia rozwija polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1219). W myśl rozporządzenia WE oraz ustawy, na gruncie polskiego prawa, ugrupowanie podlega:

 1. rozporządzeniu WE,
 2. ustawie o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej,
 3. konwencji i statutowi, które są dokumentami założycielskimi określonego EUWT,
 4. subsydiarnie - prawu krajowemu. Jeżeli siedzibą EUWT będzie Polska, wówczas stosować do niego będzie się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.

Cele edytuj

W ramach EUWT samorządy i inne podmioty, wraz z partnerami z innych państw UE, mogą realizować wspólne przedsięwzięcia o charakterze ponadnarodowym, korzystając z unijnych środków finansowych. Istotą tych ugrupowań nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale ułatwienie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej ich członków[5].

EUWT nie może wykonywać zadań leżących w gestii policji lub zadań w obszarze sprawiedliwości i polityki zagranicznej[6].

Przypisy edytuj

 1. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1219)
 2. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
 3. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006. cor.europa.eu. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-02)]. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
 5. Będzie można utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. e-prawnik.pl, 2008-09-16. [dostęp 2008-10-16].
 6. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Komitet Regionów. [dostęp 2008-10-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-19)].

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

 • Grupa Europejskich Studiów Politycznych (Groupe d'études politiques européennes): EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ – EUWT –. [w:] Analiza wykonana pod kierunkiem prof. Nicolasa LEVRATA w ramach programu badań KR-u [on-line]. Komitet Regionów Unii Europejskiej, styczeń 2007 r.. [dostęp 2008-10-16].

Linki zewnętrzne edytuj