Ewangelie dzieciństwa

wstępne rozdziały Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza opisujące dzieciństwo Jezusa

Ewangelie dzieciństwa – pojęcie, które oznacza fragmenty Nowego Testamentu lub apokryfy.

Nowy TestamentEdytuj

W Nowym Testamencie początkowe fragmenty dwóch Ewangelii, Mateusza (Mt 1-2) oraz Łukasza (Łk 1-2) opisują wydarzenia związane z poczęciem, narodzeniem i życiem Jezusa Chrystusa przed jego chrztem w rzece Jordan.

ApokryfyEdytuj

Ewangelie dzieciństwa to gatunek literatury apokryficznej Nowego Testamentu. Tym zbiorczym terminem określa się utwory opisujące narodziny i dzieciństwo Maryi oraz narodziny i dzieciństwo Jezusa. W większości zawierają one materiał legendarny usiłujący uzupełnić te informacje, których brak w ewangeliach kanonicznych. Często Jezus jest w nich tylko postacią marginalną albo tłem – jak w Cyklu o Trzech Magach. Termin ewangelia nie jest odpowiedni w tym przypadku, ponieważ brak w tych utworach opisu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

BibliografiaEdytuj

  • "Apokryfy Nowego Testamentu", red. M. Starowieyski, wyd. WAM Kraków 2006, ISBN 83-7318-138-5, tom 1, część 1.