Ewangelista (działacz religijny)

Ewangelista – określenie chrześcijańskiego działacza religijnego, duchownego lub świeckiego, którego zadaniem jest głoszenie Ewangelii rozumianej jako kluczowy element orędzia chrześcijańskiego. Nie należy go mylić z autorami czterech Ewangelii kanonicznych względnie apokryficznych czyli osobami żyjącymi na początku I wieku.

Geneza edytuj

Najwcześniej to specyficzne pojęcie zostało rozpowszechnione w ewangelikalnym protestantyzmie i odnosi się je m.in. do wybitnych kaznodziejów takich jak np. Charles Grandison Finney, Billy Sunday, Billy Graham, Luis Palau, Ulrich Parzany, Corrie ten Boom[1][2]. Środowiska posługujące się takim nazewnictwem odwołują się do istnienia w pierwotnym chrześcijaństwie instytucji ewangelistów jako kaznodziejów głoszących treści Ewangelii (zob. np. Ef 4:11; 1 Kor 12, 28)[2].

Współczesność edytuj

Poza protestantyzmem pojęcie to stosowane jest także np. w Kościele katolickim, m.in. w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Na gruncie polskiego katolicyzmu często występuje określenie ewangelizator, by odróżniać go od ewangelisty jako autora księgi zawartej w Nowym Testamencie. Jedno ze źródeł w następujący sposób definiuje ewangelizatora: „Ewangelizator – ksiądz, osoba zakonna, małżonek, rodzic, świecki katecheta, każdy dojrzały chrześcijanin – to nie ideolog, czyli głosiciel jakiejś idei, ale świadek Żywego Boga, czyli tej jedynej Osoby we wszechświecie, która nie tylko nieodwołalnie kocha, ale wręcz jest miłością.”[3]. Również Świadkowie Jehowy używają terminu ewangelizator, który dotyczy wszystkich prowadzących działalność ewangelizatorską (głosicieli, pionierów i misjonarzy)[4]. Ewangelista to jeden z pięciu darów służby w eklezjologii ruchu apostolskiego.

Ukazanie w dziełach kultury edytuj

Zobacz też edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: ewangeliści.

Przypisy edytuj

  1. Evangelist. dictionary.reference.com. [dostęp 2015-05-10]. (pol.).
  2. a b Tadeusz J. Zieliński: Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej. Katowice: Wydawnictwo CLC Wydawnictwo Credo, 2014, s. 34. ISBN 978-83-931204-9-9.
  3. ks. Marek Dziewiecki, Ewangelizator i nowa ewangelizacja. parafiazbawiciela.org. [dostęp 2015-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-18)]. (pol.).
  4. Wywiązuj się z roli ewangelizatora. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 3–7, 15 maja 2013. Watchtower.