Ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa – ewidencja prowadzona dla celów podatkowych i służących ustaleniu rzeczywistej wielkości obciążenia podatkowego. Rodzaj prowadzonej ewidencji podatkowej zależny jest od formy opodatkowania przedsiębiorcy:

Pełna księgowość:

  • ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych,
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • ewidencja przychodów,
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • imienne karty przychodów pracowników (pracodawcy),
  • książka kontroli.

Karta podatkowa

  • imienne karty przychodów pracowników (pracodawcy),
  • książka kontroli.