Fasowacz (częściej jako osoba płci żeńskiejfasowaczka) – pracownik apteki, nieposiadający specjalistycznego wykształcenia farmaceutycznego, zajmujący się odważaniem (lub odliczaniem) i pakowaniem odpowiednich porcji leków (np. tabletek) zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta albo przepisanymi przez lekarza w recepcie zaleceniami.

Polska waga analityczna z lat 50. XX wieku, narzędzie pracy fasowacza

Określenie to wywodzi się z przestarzałego czasownika „fasować”, które oznaczało przecieranie przez sito lub cedzak[1].

Stanowisko fasowaczki w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej z roku 2001[2] zaliczane było (jako równorzędne do takich stanowisk, jak: sanitariusz, salowa, pomoc laboratoryjna i pomoc apteczna) do VIII, najniższej grupy zaszeregowania z grupy pracowników działalności podstawowej.

PrzypisyEdytuj

  1. W Słowniku języka polskiego pod redakcją Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwiedzkiego czasownik "fasować" wśród kilku innych znaczeń miał także "z większej ilości brać w detaliczne partie, porcje: (...) fasować materiały apteczne z gąsiorów w puszki aptekarskie"
  2. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.01.71.743). [dostęp 11 kwietnia 2009]. [zarchiwizowane z tego adresu (15 czerwca 2009)].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych i uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach kolejowych i otwartych (Dz.U. z 1966 r. nr 20, poz. 123)