Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce – książka z 2007 roku, autorstwa Olgierda Grotta, publikująca wynik badań nad odniesieniami do postulatów religijnych oraz interesów państwa i narodu polskiego przez przedwojennych polskich faszystów i narodowych socjalistów[1][2].

Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce
Autor

Olgierd Grott

Tematyka

myśl polityczna

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Kraków

Język

polski

Data wydania

2007

Wydawca

Zakład Wydawniczy Nomos

Charakterystyka

edytuj

W rozdziale I przedstawiono historię oraz ideologię następujących partii i organizacji polskiego faszyzmu w okresie II Rzeczypospolitej: Stronnictwo Faszystów Polskich, Koło Przyjaciół „Tygodnika Faszystów”, Organizacja Faszystów Polskich, Związek Faszystów Polskich oraz Polska Organizacja Faszystowska. Autor przeanalizował stosunek tych ugrupowań względem narodu, religii, ustroju politycznego i gospodarczego, mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Żydów[3][4][5].

W rozdziale II (kompozycyjnie podobnym do pierwszego) autor przedstawił ugrupowania takie, jak: Partia Narodowych Socjalistów, Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza, Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna, Radykalny Ruch Uzdrowienia, Konfederacja Samopomocy Robotniczej i Zawodowej oraz Centralny Związek Zawodowy Polski. W drugiej części rozdziału II dodatkowymi omawianymi elementami (w porównaniu do rozdziału I) były: stosunek do granic państwa, bezpieczeństwo państwa oraz geopolityka[6][7][5].

W rozdziale III Grott dokonał porównania polskiego faszyzmu i polskiego narodowego socjalizmu z ideologiami, które stworzyli Benito Mussolini i Adolf Hitler[6][7].

W rozdziale IV przedstawiono działalność i program ugrupowań narodowosocjalistycznych w III Rzeczypospolitej[6][7].

W „Aneksie” autor zamieścił fragmenty pracy ks. Zdzisława Łuczyckiego Jak ja wyobrażam sobie faszyzm polski [Lublin 1926] oraz schematy organizacyjne polskich ugrupowań faszystowskich i narodowosocjalistycznych[6][7].

Jak zauważył w swojej recenzji M. Marszał: „tzw. polscy faszyści byli tylko z nazwy faszystami”[7]. Z kolei R. Łętocha odnotował: „polski narodowy socjalizm lat II Rzeczypospolitej miał niewiele cech wspólnych z niemieckim nazizmem”. Zaraz dodawał jednak, że „współczesne jego formy mają na ogół charakter neonazistowski i filogermański”[6]. Również A. Meller (odnosząc się do II RP) zauważył, że „nieporozumieniem jest utożsamienie polskiego narodowego socjalizmu z niemieckim nazizmem”[8]. Ten sam recenzent zauważył, że współczesny polski narodowy socjalizm (neonazizm) akceptuje neopoganizm, broni „interesów międzynarodowych motywowanych obroną rasy białej” i odrzuca tradycje polskiego ruchu narodowego. To odróżnia go od międzywojennego polskiego narodowego socjalizmu[9].

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce | Olgierd Grott [online], Lubimyczytać.pl [dostęp 2024-02-03] (pol.).
  2. Marcin Pisarski, Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa, Scientific Editorial Board Bogumił Grott, Olgierd Grott, Warsaw 2018, „Review of Nationalities”, 9 (1), 2019, s. 287–292, DOI10.2478/pn-2019-0022, ISSN 2543-9391 [dostęp 2024-02-03] (ang.).
  3. R. Łętocha, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, wydawnictwo NOMOS, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1, s. 185–186.
  4. M. Marszał, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 31, 2009, s. 445.
  5. a b A. Meller, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 221.
  6. a b c d e R. Łętocha, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, wydawnictwo NOMOS, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1, s. 186.
  7. a b c d e M. Marszał, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 31, 2009, s. 446.
  8. A. Meller, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 224.
  9. A. Meller, Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 344 [recenzja], „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 225–226.