Feliks (Szczęsny) Brochowski herbu Prawdzicpodstarości malborski w 1642 roku, pisarz ziemski zakroczymski w latach 1645-1648, pisarz grodzki zakroczymski, marszałek sejmiku generalnego województwa mazowieckiego w 1646 i 1649 roku[1].

Feliks Brochowski
Herb
Prawdzic

Deputat z województwa malborskiego na Trybunał Główny Koronny w 1642/1643 roku. Poseł na sejm ekstraordynaryjny 1642 roku z sejmiku generalnego pruskiego, poseł na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku z ziemi zakroczymskiej[2], poseł na sejmy 1645 i 1646 roku. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1648 roku był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[3]. Był elektorem Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku z ziemi zakroczymskiej. Jako poseł na sejmie koronacyjny 1649 roku wyznaczony do lustracji dóbr królewskich w Wielkopolsce[4]. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku zakroczymskiego województwa mazowieckiego[5]. Na sejmie 1649/1650 roku wyznaczony z koła poselskiego na komisarza komisji wojskowej lubelskiej, która zająć się miała wypłatą zaległych pieniędzy wojsku[6].

Bibliografia

edytuj
  • Herbarz polski, t. II, Warszawa 1900, s. 123.
  • Олексій Вінниченко, Депутати Коронного трибуналу 1632–1647 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44, s. 294.

Przypisy

edytuj
  1. Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 70.
  2. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 243.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 87.
  4. Volumina Legum, tom IV, Petersburg, 1860, s. 134.
  5. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 149.
  6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 129.