Ferrimagnetyzm – własność magnetyczna polegająca na tym, że w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych, a w odróżnieniu od antyferromagnetyzmu momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera[1].

Uporządkowanie momentów magnetycznych w ferrimagnetyku

Przypisy edytuj

  1. ferrimagnetyzm, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-11-28].