Filip Diaczan

ukraińsko-rosyjski filolog klasyczny

Filip Nikitycz Diaczan (ros. Филипп Никитич Дьячан, ukr. Пилип Микитович Дячан), ur. 13/25 października 1831 r. w Roznoszyńcach, zm. 19 stycznia/1 lutego 1906 r. w Wysokiem) – ukraińsko-rosyjski filolog klasyczny, historyk starożytności.

Filip Diaczan.

Duchowny greckokatolicki, a następnie prawosławny. Członek ruchu moskalofilskiego; uczestniczył w likwidacji unickiej diecezji chełmskiej.

Nauczyciel w I Gimnazjum Akademickim we Lwowie (1858–1861, 1863–1866), Gimnazjum w Brzeżanach (1862–1863), Gimnazjum w Chełmie (1866–1871), unickim seminarium duchownym w Chełmie (1866–1872), I Klasycznym Gimnazjum Męskim w Warszawie (1872–1895). Wykładowca Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1874–1903).

PraceEdytuj

  • Metodyczna gramatyka języka mało-ruskiego, Lwów 1865.
  • Методична граматика языка мало-руского, Львовъ 1865.
  • Геродотъ и его музы: историко-литературное изслѣдованіе, ч. 1, Варшава 1877.
  • Основы и времена греческихъ неправильныхъ глаголовъ съ указаніемъ корней и происходящихъ отъ нихъ словъ, Варшава 1881.
  • Ко дню юбилея пятидесятилѣтней службы А.Л. Апухтина, попечителя Варшавскаго учебнаго округа, Москва 1890.

BibliografiaEdytuj

  • Горда О., З історії формування словотвірної термінології: концепція П. Дячана, [w:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1, ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк, Варшава–Івано-Франківськ 2014, s. 117–132.
  • Баженова А.Ю., Казаров С.С., Научно-педагогическая деятельность профессора Ф.Н. Дьячана, „Новое Прошлое” 2016, № 2, s. 38–55.
  • Jasiński M.S., Ksiądz profesor Filip Diaczan. Portret warszawskiego moskalofila, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 2, s. 9–44.