Fizjolog (gr. Φυσιολόγος, Physiologos) – wczesnochrześcijański, anonimowy tekst grecki, składający się z kilkudziesięciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest jakiemuś zwierzęciu, roślinie bądź kamieniowi. Tekst zawiera opis ich wybranych cech lub zachowań i ich alegoryczną, chrześcijańską interpretację. Autor utworu, opisując właściwości zwierząt, roślin i kamieni, powoływał się na kogoś, kogo nazywał „Fizjologiem”, czemu tekst zawdzięczał swoją nazwę. To niewielkie pismo szybko stało się ważnym źródłem chrześcijańskiej symboliki przyrodniczej i pierwowzorem licznych średniowiecznych bestiariuszy.

Autorstwo FizjologaEdytuj

Kwestia autorstwa Fizjologa pozostaje niewyjaśniona. Bardzo prawdopodobne, że tekst ten od początku był dziełem anonimowym; świadczyć o tym może to, że rękopisy przekazujące najstarszą i prawdopodobnie najczystszą wersję tekstu nie podają imienia autora, w rękopisach zaś późniejszych autorstwo Fizjologa przypisywane jest różnym pisarzom, m.in. Epifaniuszowi, Bazylemu, Grzegorzowi z Nazjanzu, Hieronimowi.

Datowanie i miejsce powstanie FizjologaEdytuj

Datowanie Fizjologa jest kwestią dyskusyjną. Niektórzy badacze (F. Lauchert, B.E. Perry czy R. Riedinger) uważali, że jest to tekst bardzo wczesny, powstały już w II wieku, inni (M. Wellmann i E. Peterson) sądzili, że Fizjolog powstał dopiero w drugiej połowie IV wieku. Nie jest również rozstrzygnięta kwestia miejsca powstania Fizjologa. Najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Aleksandria, w której rozwijała się żydowska i chrześcijańska egzegeza alegoryczna. Niektórzy badacze sugerowali jednak, że tekst mógł powstać w Cezarei Palestyńskiej.

Treść FizjologaEdytuj

Najstarsza zachowana wersja Fizjologa obejmuje w wydaniu F. Sbordonego[1] czterdzieści osiem rozdziałów, z których czterdzieści poświęconych jest zwierzętom, sześć kamieniom, a dwa roślinom:

1. O lwie, 2. O słonecznej jaszczurce, 3. O charadriosie, 4. O pelikanie, 5. O puszczyku, 6. O orle, 7. O feniksie, 8. O dudku, 9. O dzikim ośle, 10. O żmii, 11. O wężu, 12. O mrówce, 13. O syrenach i hippocentaurach, 14. O jeżu, 15. O lisie, 16. O panterze, 17. O wielorybie, 18. O kuropatwie, 19. O sępie, 20. O mrówkolwie, 21. O łasicy, 22. O jednorożcu, 23. O bobrze, 24. O hienie, 25. O zwierzęciu enhydros, 26. O ichneumonie, 27. O wronie, 28. O synogarlicy, 29. O żabie, 30. O jeleniu, 31. O salamandrze, 31 a. O trzech świętych młodzieńcach, 32. O diamencie, 32 a. Jak należy interpretować [właściwości] diamentu, 33. O jaskółce, 34. O drzewie perideksion, 35. O gołębiu, 36. O zwierzęciu hydrops, 37. O spalających kamieniach, 38. O magnesie, 39. O potworze zwanym piłą, 40. O ibisie, 41. O kozicy, 42. O diamencie, 43. O słoniu, 44. O agacie i perle, 45. O dzikim ośle i małpie, 46. O kamieniu indyjskim, 47. O czapli, 48. O sykomorze.

Szczególny wpływ na kulturę europejską wywarł rozdział poświęcony jednorożcowi, w którym czytamy:

Psalm mówi: I zostanie wywyższony mój róg, jak róg jednorożca. Fizjolog powiedział o jednorożcu, że ma następującą właściwość. Jest on małym zwierzęciem, podobnym do koźlęcia, bardzo groźnym. Jest bardzo silny i myśliwy nie może zbliżyć się do niego. Ma jeden róg pośrodku głowy. Jak więc można go schwytać? Wysyłają na wprost niego czystą dziewicę. Jednorożec skacze na jej łono, a ona karmi go piersią i prowadzi do króla.[2]

Struktura poszczególnych rozdziałów Fizjologa jest zasadniczo taka sama. Na początku znajduje się zazwyczaj nawiązanie do Pisma Świętego. Często jest to cytat, w którym pojawia się nazwa zwierzęcia, rośliny czy kamienia, którym rozdział jest poświęcony. Następnie autor przytacza charakterystykę zwierzęcia, rośliny czy kamienia, poprzedzając ją zwrotem „Fizjolog powiedział o ...” i podaje alegoryczne wyjaśnienie tej opowieści, okraszone licznymi nawiązaniami biblijnymi i cytatami z Pisma Świętego, po czym podsumowuje całość stwierdzeniem „Dobrze zatem powiedział Fizjolog o ...” Charakterystyczną cechą Fizjologa jest alegoryczne, utrzymane w duchu chrześcijańskim wyjaśnianie zachowań zwierząt, właściwości roślin i kamieni: autor przedstawił właściwości zwierząt, roślin i kamieni po to, by ujawnić ukryte w nich pouczenia moralne lub chrześcijańskie prawdy wiary.

Autor Fizjologa nie stworzył zamieszczonych w tekście opowieści przyrodniczych, lecz zaczerpnął je z innych dzieł starożytnych. Wiele z zamieszczonych w Fizjologu historii o zwierzętach, roślinach i kamieniach znajdujemy w dziełach Pliniusza Starszego, Plutarcha, Eliana, Strabona, Oppiana z Apamei i Oppiana z Korykos. Istnieje również podobieństwo między Fizjologiem a O zwierzętach Timotheosa z Gazy (V-VI w.) i Kyranidami.

Wczesne przekłady FizjologaEdytuj

Fizjolog był niezwykle popularny w średniowieczu, o czym świadczy duża liczba zachowanych rękopisów i przekładów (najstarszymi są tłumaczenia etiopskie, syryjskie, arabskie, ormiańskie). Wydaje się prawdopodobne, że istniało kilka niezależnych tłumaczeń Fizjologa na język łaciński, które ulegały przeobrażeniu i dały początek niezliczonym bestiariuszom średniowiecznym. Z języka łacińskiego został Fizjolog (bądź jego fragmenty) przetłumaczony w średniowieczu na wiele zachodnich języków narodowych. Najstarszym takim tłumaczeniem jest staroangielskie, poetyckie opracowanie trzech rozdziałów Fizjologa, pochodzące prawdopodobnie z IX wieku. W XI-XIII wieku powstały m.in. tłumaczenia niemieckie, angielskie, anglonormańskie, francuskie, islandzkie. Fizjolog był również przekładany na języki słowiańskie, m.in. rosyjski (XV wiek) i serbski (XVI wiek).

BibliografiaEdytuj

  • Fizjolog, przeł. Katarzyna Jażdżewska, Warszawa 2003, Prószyński i S-ka (Biblioteka Antyczna)
  • Fizjologi i Aviarium, przeł. i opracował Stanisław Kobielus, Tyniec 2005
  • F. Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg 1889
  • M. Wellmann, Der Physiologos. Eine religionsgeschichtlich-naturwissenschaftliche Untersuchung, Leipzig 1930 [Philologus, Supplementband XXII, Heft 1]
  • B. E. Perry, Physiologus, w: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, hrsg. G. Wissowa, W. Kroll, 39. Halbband, Stuttgart 1941

PrzypisyEdytuj

  1. F. Sbordone, Physiologi Graeci singulas variarum aetatum recensiones codicibus fere omnibus tunc primum excussis collatisque in lucem protulit F. Sbordone, Mediolan 1936
  2. Fizjolog, przeł. Katarzyna Jażdżewska, Warszawa 2003, Prószyński i S-ka [Biblioteka Antyczna]