Flaga Tunezji

Flaga Tunezji jest podobna do flagi tureckiej. Z tą różnicą, że półksiężyc i gwiazda (symbol islamu) znajdują się w białym okręgu. Do 3 lipca 1999 używano flagi z cieńszym półksiężycem.

Flaga Tunezji
Flaga używana do 1999 roku