Folia Orientalia

Folia Orientalia (FOr) – międzynarodowy wielo- i interdyscyplinarny rocznik o tematyce orientalistycznej, publikujący teksty z zakresu takich dziedzin jak: arabistyka, iranistyka, turkologia, afrykanistyka oraz indologia, o tematyce językoznawczej, literaturoznawczej, historycznej, archeologicznej, kulturoznawczej, religioznawczej oraz dotyczącej historii sztuki cywilizacji Bliskiego i Środkowego Wschodu, Azji Południowej, Azji Środkowej i Afryki.

Folia Orientalia
Ilustracja
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. św. Jana 28
31-018 Kraków

Wydawca

Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie

Tematyka

orientalistyka, językoznawstwo, literaturoznawstwo

Język

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski

Pierwszy numer

1959

Redaktor naczelny

Maciej Klimiuk i Arkadiusz Płonka

Stali współpracownicy

Sekretarz: Tomasz Babnis, Rada redakcyjna: Anna Krasnowolska, Ewa Siemieniec-Gołaś, Lidia Sudyka, Joachim Śliwa

ISSN

0015-5675

Strona internetowa

Czasopismo wydawane jest przez Komisję Orientalistyczną Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie powstało w 1959 r. z inicjatywy profesora Tadeusza Lewickiego.

Od 2022 r. czasopismo posiada dwóch redaktorów, sekretarza, radę redakcyjną (Editorial Board) złożoną z polskich i zagranicznych naukowców oraz międzynarodową radę doradczą (International Advisory Board), której członkami są naukowcy spoza Polski. W tym samym roku ograniczono wydawanie artykułów do trzech języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Dotychczas ukazało się pięćdziesiąt siedem (2020) tomów.

Zarys historii tego czasopisma oraz bibliografia prac opublikowanych w trzydziestu pierwszych tomach w latach 1959–1994 ukazały się w tomie XXXII (1996), s. 203–256.

Redaktorzy naczelni i przewodniczący rady redakcyjnejEdytuj