Forces Answerable to WEU

Forces Answerable to WEU (FAWEU) - siły zbrojne podległe Unii Zachodnioeuropejskiej.

Zostały one utworzone w ramach realizacji przez Unię Europejską postanowień Traktatu z Maastricht, ustanawiającego Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. O ich utworzeniu zadecydowała 19 czerwca 1992 r. w Hotelu Petersberg w miejscowości Königswinter, Rada Ministerialna UZE, przyjmując deklarację, która zakładała, że państwa członkowskie przekażą część narodowych sił zbrojnych do dyspozycji UZE. Powstałe wojska miały w razie zaistnienia potrzeby służyć wspólnej obronie, a także być wykorzystywane do prowadzenia misji petersberskich. Na mocy decyzji Rady Ministrów z Rzymu z 19 maja 1993 r. państwa członkowskie wydzieliły część jednostek i przekazały jej do kontrolę UZE. Raport o składzie tak powstałych wojsk został zatwierdzony przez UZE 22 listopada 1993 r. Rozróżniał on dwa rodzaje sił FAWEU:

 • narodowe, będące jednostkami poszczególnych państw przekazanymi do dyspozycji UZE
 • wielonarodowe, składające się jednostek pochodzących z różnych krajów. Podstawą organizacyjną była Deklaracja erfurcka z 1997 roku[1].

Pod koniec 1996 r. wielkość sił FAWEU wynosiła ponad 2000 jednostek[2]. Ich skład był następujący:

 • Korpus Europejski
 • Dywizja Wielonarodowa
 • Wielonarodowe Siły Lądowe[3]
 • Pierwszy Korpus Niemiecko-Holenderski
 • Brytyjsko-Holenderskie Siły Desantowe
 • Hiszpańsko-Włoskie Siły Desantowe
 • EUROMARFOR - morskie siły szybkiego reagowania
 • EUROFOR - lądowe siły szybkiego reagowania w rejonie Morza Śródziemnego

Siły te były do dyspozycji nie tylko UZE, ale i NATO.

Misje FAWEU
data miejsce działania
1992-1995
Morze Adriatyckie
Misja Sharp Guard - nadzór nad przestrzeganiem embarga na dostawy broni do byłej Jugosławii oraz egzekwowanie sankcji ekonomicznych nałożonych na Federacyjną Republikę Jugosławii
1993-1996
Dunaj
Operacja policyjna
1993-1996
Mostar
Operacja policyjna
1997-2001
Albania
Operacja policyjna
1998-1999
Kosowo
Obserwacja stanu bezpieczeństwa przez Centrum Satelitarne UZE
1999-2000
Chorwacja
Rozminowywanie

FAWEU nie były wykorzystywane w większej ilości. W ich funkcjonowaniu wielokrotnie występowały liczne trudności. Misja Sharp Guard, choć była realizowana wspólnie z NATO, nie powiodła się. Wielka Brytania nie zgadzała się na wysłanie wojsk do Bośni i Hercegowiny, co stało w sprzeczności z zabiegami Francji. Niemcy zaś do lipca 1994 r. nie mogły wysyłać własnych wojsk zagranicę, bo im tego zabraniała konstytucja. Ponadto dodatkowy problem stanowił brak dostatecznej ilości niektórego rodzaju sprzętu i oddziałów. Trudności sprawiały także Stany Zjednoczone, które niechętnie odnosiły się do misji pokojowych prowadzonych przez państwa europejskie.

PrzypisyEdytuj

 1. Erfurt Declaration
 2. Jak podaje Komórka Planowania UZE
 3. W ich skład wchodziły jednostki z Włoch, Słowenii i Węgier

BibliografiaEdytuj

 1. Ryszard Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 77-79, ISBN 978-83-60501-61-0, OCLC 177304438.