Franciszek Kusiak

polski historyk

Franciszek Walerian Kusiak (ur. 15 października 1942 w Zwiartowie na Zamojszczyźnie) – polski historyk, specjalizujący się w historii wojskowości i historii gospodarczej.

ŻyciorysEdytuj

Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach. Następnie rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Oficerem został w 1965 r. i od tego czasu pełnił zawodową służbę wojskową. W latach 1969–1973 studiował eksternistycznie historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat obronił w 1979 r., a habilitację uzyskał w 1987. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1997 r. Od 1987 r. w stopniu pułkownika WP pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Od 1998 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2000 r. profesora zwyczajnego pracował w Zakładzie Historii Gospodarczej Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego działalność naukowa skupiała się głównie na następujących problemach badawczych: kadra oficerska Wojska Polskiego, dzieje Śląskiego Okręgu Wojskowego, Akcja „Wisła” 1947 rok, migracje na ziemiach polskich po II wojnie światowej, gospodarka rolna w Polsce po II wojnie światowej, obrót nieruchomościami na ziemiach Polski zachodniej i północnej po przemianach ustrojowych w 1989 r. Ponadto prof. Kusiak, jako jedyny wówczas w kraju, napisał książki naukowe na temat obrazków religijnych. Zgromadził również największą w Polsce kolekcję tych małych dzieł sztuki z przedstawieniem św. Franciszka z Asyżu.

Promotor prac doktorskichEdytuj

 • Jerzy Kajetanowicz, Oficerowie piechoty, wojsk pancernych i zmechanizowanych Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945-1961
 • Grażyna Trzaskowska, Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939–2002[1], 2007
 • Sylwia Akuła, Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi (kupno-sprzedaż) we Wrocławiu w latach 1990–2006, 2009,
 • Adriana Merta, Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989–2006[2], 2010,
 • Krzysztof Nowacki, Działalność Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w latach 1997–2009, 2010,
 • Anita Musialska, Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Ścinawa 1945-1989, 2014,

Wybrane publikacjeEdytuj

Historia wojskowości
 • Oficerowie 1 Armii Wojska Polskiego w latach 1944–1945, Wrocław 1987;
 • Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992;
 • Akcja „Wisła 1947 rok, Wrocław 1994;
 • Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002;
 • Per aspera ad astra w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościuszki w latach 1962–1965, Warszawa 2015 (wraz ze Zdzisławem Nowackim);
 • Generał Karol Świerczewski Walter – życie i po życiu 1987-1947-2017, Wrocław 2017.
Historia gospodarcza
 • Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945–1949,Wrocław 1983;
 • Ludność i Gospodarka Trzebnicy po II wojnie światowej, Wrocław 1995;
 • Reemigracja polska po drugiej wojnie światowej: udział w zasiedlaniu ziem zachodnich i północnych, Wrocław 1999;
 • Obrót nieruchomościami na ziemiach polskich od średniowiecza do XXI wieku, Poznań 2008 (redaktor);
 • Obrót niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi (kupno-sprzedaż) we Wrocławiu w latach 1990–2009, Wrocław 2012.
Religia:
 • Święty Franciszek z Asyżu i kolekcjoner jego przedstawień, Pelplin 2009;
 • Matka Boska Anielska i św. Franciszek Seraficki w złotym okresie obrazka religijnego (1846–1946), Pelplin 2011;
 • Stygmatyzacja św. Franciszka z Asyżu na obrazkach koronkowych z XIX w., Warszawa 2012;
 • Ze św. Franciszkiem z Asyżu poprzez śmierć cielesną do nieba: na obrazkach z minionych wieków, Warszawa 2014;
 • Święty Franciszek z Asyżu i jego błogosławieństwa na obrazkach religijnych, Warszawa 2016 (wraz z Tadeuszem Słotwińskim);
 • Święty Franciszek Seraficki na Roztoczu, Pelplin 2016.

PrzypisyEdytuj

 1. Wersja drukowana pracy: G. Trzaskowska, Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939–2002, Wrocław 2008 (Instytut Pamięci narodowej).
 2. Wersja drukowana pracy: Adriana Merta-Staszczak, Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989–2006, Wrocław 2010 (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej).

Linki zewnętrzneEdytuj