Fraza (czasopismo)

kwartalnik literacko-artystyczny

Frazakwartalnik literacko-artystyczny wydawany od października 1991 roku w Rzeszowie.

Fraza
Poezja, proza, esej
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, p. 107, 35-310 Rzeszów

Wydawca

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”

Pierwszy numer

1991

Redaktor naczelny

Magdalena Rabizo-Birek

Średni nakład

750 egz.

Format

A5

Liczba stron

330 stron

ISSN

1230-4832

Strona internetowa

Oprócz prezentacji literatury polskiej i obcej, twórców uznanych i debiutantów, „Fraza” przedstawia też sylwetki artystów związanych z południowo-wschodnim regionem Polski, publikuje eseje na temat sztuki współczesnej i dawnej. Zajmuje się również tematami dotyczącymi pogranicza polsko-ukraińskiego i przejawami wielokulturowości terenu.

Pismo został założone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1994 roku wydawcą „Frazy” jest Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

W styczniu 1998 r. w wyniku redakcyjnych nieporozumień część członków stowarzyszenia odeszła z „Frazy” i założyła pismo „Nowa Okolica Poetów”.

Redaktorzy naczelni pisma:

W skład redakcji wchodzą naukowcy z Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego:

  • Anna Jamrozek-Sowa,
  • Zenon Ożóg,
  • Janusz Pasterski,
  • Jan Wolski.

Przy kwartalniku ukazuje się również Biblioteka „Frazy”, w której opublikowano ponad pięćdziesiąt pozycji w kilku seriach (poetycka, prozatorska, eseistyczna, naukowa, przekłady), część we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym z Kanady.

Bibliografia Edytuj

  • Katalog czasopism kulturalnych Fraza

Linki zewnętrzne Edytuj