Fraza (czasopismo)

kwartalnik literacko-artystyczny

Fraza - kwartalnik literacko-artystyczny wydawany od października 1991 roku w Rzeszowie.

Fraza
Poezja, proza, esej
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, p. 107, 35-310 Rzeszów
Wydawca Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego "Fraza"
Pierwsze wydanie 1991
Redaktor naczelny Magdalena Rabizo-Birek
Średni nakład 750 egzemplarzy egz.
Format A5
Liczba stron 330 stron
ISSN 1230-4832
Strona internetowa

Oprócz prezentacji literatury polskiej i obcej, twórców uznanych i debiutantów, Fraza przedstawia też sylwetki wybitnych artystów związanych z południowo-wschodnim regionem Polski, publikuje eseje na temat sztuki współczesnej i dawnej. Zajmuje się również tematami dotyczącymi pogranicza polsko-ukraińskiego, przejawami wielokulturowości tego terenu.

Pismo został założone przez pracowników naukowych Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1994 roku wydawcą "Frazy" jest Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza".

W styczniu 1998 r. w wyniku redakcyjnych nieporozumień część członków stowarzyszenia odeszła z "Frazy" i założyła pismo "Nowa Okolica Poetów".

Redaktorzy naczelni pisma

W skład redakcji wchodzą naukowcy z Zakładu Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego:

  • Anna Jamrozek-Sowa
  • Zenon Ożóg
  • Janusz Pasterski
  • Jan Wolski

Przy kwartalniku ukazuje się również Biblioteka "Frazy", w której opublikowano ponad pięćdziesiąt pozycji w kilku seriach (poetycka, prozatorska, eseistyczna, naukowa, przekłady), część we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie.

BibliografiaEdytuj

  • Katalog czasopism kulturalnych Fraza