Symeon (Semen) Fryderyk Hlebowicz Proński (zm. 1555, Wilno)[1] – książę, starosta bracławski i winnicki, od 1544 wojewoda kijowski, syn Hleba Prońskiego. Do przejścia z prawosławia na katolicyzm (1554), nosił imię Semen, po konwersji przyjął imię Fryderyk.

Symeon Fryderyk Proński[1], ożenił się z Fedorą Bohowityn[2], córką Bohusza Fedora Bohowityna[1]. Był pochowany w kościele oo. bernardynów w Wilnie[3]. Jego syn Aleksander Fryderyk był kasztelanem trockim w latach 1591-95.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV cz. 1. Warszawa: 1880-1902, s. 103.
  2. Fryderyk Proński. genealogia.grocholski.pl. [dostęp 3.12.2013].
  3. Halina Kowalska. Proński Semen, później Fryderyk kniaź (zm. 1555)... s. 509

BibliografiaEdytuj

  • Halina Kowalska: Proński Semen, później Fryderyk kniaź (zm. 1555). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. XXVIII/3, zeszyt 118. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 509.