Funkcja celowa

Funkcja celowa – w zadaniach programowania liniowego liniowa funkcja, dla której szukane jest optymalne rozwiązanie minimum lub maksimum. Dla zdefiniowanego zadania programowania liniowego:

Funkcję celową można poddać przekształceniom:

  1. zadanie maksymalizacji można zastąpić równoważnym zadaniem minimalizacji poprzez zamianę znaku we współczynniku
  2. składniki stałe niezależne od x można pominąć
  3. zmienne nieustalonego znaku można zastąpić sumą dwóch zmiennych o przeciwstawnych znakach
  4. ograniczenia nierównościowe można sprowadzić do równań poprzez dodanie dopełniających zmiennych