Głownia (choroba)

grzybowa choroba roślin

Głowniechoroby roślin wywołane głównie przez gatunki z rodzajów Ustilago i Urocystis należące do klasy Ustilaginomycetes (głowniaki). Niektóre z wywołujących je patogenów obecnie nie należą już do tej klasy, gdyż zmieniła się ich klasyfikacja, jednak tradycyjna nazwa choroby pozostała[1][2].

Głownia guzowata kukurydzy
Głownia pyląca owsa
Głownia pyląca jęczmienia

Głownie występują głównie na roślinach należących do rodziny wiechlinowatych, czyli traw (Poaceae), rzadko na innych. U roślin uprawnych wywołują wiele chorób. Są to (w nawiasie wywołujące je gatunki grzybów):

Przypisy edytuj

  1. Zofia Fiedorow, Barbara Gołębniak, Zbigniew Weber, Choroby roślin rolniczych, Poznań: Wyd. AR Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2008, ISBN 978-83-7160-468-3.
  2. Selim Kryczyński, Zbigniew Weber (red.), Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych, t. 2, Poznań: PWRiL, 2011, ISBN 978-83-09-01077-7.
  3. Zbigniew Borecki, Małgorzata Solenberg (red.), Polskie nazwy chorób roślin uprawnych, wyd. 2, Poznań: Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, 2017, ISBN 978-83-948769-0-6.