GALT (ang. gut-associated lymphoid tissue) – określenie na całość tkanki limfatycznej występującej w obrębie przewodu pokarmowego.

Szerszym pojęciem jest MALT (ang. mucosa-associated lymphoid tissue) czyli część układu immunologicznego na który składa się tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi.

Składniki GALTEdytuj

W skład tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego wchodzą: