Gałąź śródpiersiowa aorty

Gałęzie śródpiersiowe (łac. rami mediastinales) – grupa małych tętnic, zmienna pod względem ilości, odchodzących z przedniej powierzchni aorty. Zaopatrują tkankę łączną i węzły chłonne śródpiersia tylnego.