Śródpiersie człowieka

Śródpiersie (łac. mediastinum) – przestrzeń w klatce piersiowej człowieka, dzieląca się na śródpiersie górne i dolne. Górne z kolei na warstwy, a dolne na śródpiersie przednie, środkowe i tylne.

Śródpiersie górne (mediastinum superius)

edytuj
Osobny artykuł: śródpiersie górne.

Ograniczone od góry otworem górnym klatki piersiowej (ograniczają go: mostek, żebro 1, kręg Th1) ściany, to jednocześnie ściany klatki piersiowej; ściany boczne to w dolnej części przyśrodkowe powierzchnie opłucnej płuc. Przyjmuje się, że śródpiersie górne kończy się (a zaczyna się śródpiersie dolne) na wysokości rozdwojenia tchawicy (bifurcatio tracheae), na wysokości Th4.

Dzielimy je na następujące warstwy, które zawierają wymienione struktury:

 • warstwa gruczołowa
  • grasica (po okresie dojrzewania ciało resztkowe pograsiczne corpus restiforme postthymicus)

Śródpiersie dolne

edytuj

Jego ścianę dolna stanowi przepona, ściany to jednocześnie ściany klatki piersiowej, ściany boczne to przyśrodkowe powierzchnie opłucnej i krezka płuc. Zaczyna się od poziomu rozdwojenia tchawicy, dysku międzykręgowego pomiędzy Th4 i Th5, połączenia trzonu mostka z jego rękojeścią (kąt mostka). Zawiera serce położone w worku osierdziowym. Płuca nie stanowią części śródpiersia. Od dołu jest ograniczone przez przeponę.

Śródpiersie dolne dzielimy na:

 • przednie (mediastinum anterius); od wewnętrznej powierzchni mostka do worka osierdziowego. Zawiera:
 • środkowe (mediastinum medium); od przedniej ściany worka osierdziowego do tylnej. Zawiera:
  • serce wraz z osierdziem,
  • naczynia wchodzące i wychodzące z serca,
  • korzenie płucne,
  • nerwy przeponowe,
  • naczynia osierdziowo-przeponowe,
  • węzły chłonne oskrzelowo-płucne,
  • węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowo górne,
  • węzeł łuku żyły nieparzystej.

Bibliografia

edytuj