Gabriel Silnicki

Gabriel Silnicki herbu Jelita (zm. w 1681 roku) – wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1669 roku[2], kasztelan kamieniecki w latach 1676-1681, kasztelan czernihowski w latach 1670-1676[3], stolnik podolski w 1666 roku, łowczy lwowski w latach 1659-1666, miecznik bracławski w 1659 roku, członek konfederacji tyszowieckiej 1655 roku, starosta niegrodowy buczniowski (bucniowski), pułkownik Jego Królewskiej Mości w 1669 roku.

Gabriel Silnicki
Herb
Jelita
Rodzina Silniccy herbu Jelita
Data śmierci 1681
Żona

Anna z Jordanów (1661), Anna Konstancja z Charlęskich[1]

Dzieci

Jan Stefan, Mikołaj Nikodem, Katarzyna[1]

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa podolskiego w 1669 roku[4]. Jako jeden z pełnomocników króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego wraz z kasztelanem wołyńskim Janem Franciszkiem Lubowickim i podskarbim nadwopnym koronnym Janem Szumowskim zawarł traktat pokojowy, podpisany 18 października 1672 w Buczaczu pomiędzy Imperium Osmańskim i Rzecząpospolitą[5], nieratyfikowany przez polski Sejm walny.

Dziedzic, m.in., Stratynia.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Gabriel Silnicki h. Jelita
  2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
  3. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 321.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Sadok Barącz, Pamiątki buczackie. Lwów, Drukarnia «Gazety narodowej» 1882, 168 s., s. 9.

BibliografiaEdytuj