Gadczanie (również Gedczanie, Gaczanie, Guduskanie[1], współczesne chorw. Gačani, łac. natio Guduscanorum[2]) – jedno z plemion południowosłowiańskich zamieszkujących żupę Gackę. Obok Obodrytów naddunajskich i Morawian bałkańskich (Duklan, Narentan, Timoczan, Trawunian, Zahlumian) plemię wchodzące w skład ludności przyszłych Chorwacji i Serbii.
Jak podaje "Annales Regni Francorum": Erant ibi et aliarum nationum legati, Abodritorum videlicet ac Bornae, ducis Guduscanorum, et Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros se contulerant, simul et Liudewiti, dusci Pannoniae inferioris - wyzwolili się spod zwierzchnictwa Bułgarów, jednak zdanie nie precyzuje, którego z wymienionych plemion to miało dotyczyć[1].
Podlegali Bornie, dux Guduscanorum.

Lika, region zamieszkały przez Gadczan

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Henryk Łowmiański, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986, s. 82 i 130
  2. Povijest Gacke doline {tł. Historia gackiej doliny), (chorw.)