Plemiona słowiańskie

lista w projekcie Wikimedia

Plemiona słowiańskie – grupa wczesnośredniowiecznych lokalnych wspólnot osadniczych istniejących na obszarze zasiedlonym przez Słowian. Etnonimy ludów słowiańskich są najczęściej archaiczne, a wyjaśnienie ich pochodzenia utrudnia brak danych, mogących pomóc w wyjaśnieniu etymologii.

     Słowianie zachodni

     Słowianie wschodni

     Słowianie południowi

Na podstawie badań morfologicznych oraz molekularnych za obszar, z którego wywodzą się Słowianie, najczęściej uważany jest teren pomiędzy Odrą i Dnieprem (w opozycji do teorii zasiedlania przez fale migracyjne ze wschodu), a na podstawie tych badań wykazywana jest kontynuacja zasiedlenia terytorium dorzecza Odry i Wisły od czasów rzymskich po wczesne średniowiecze[1].

Lista według Encyklopedii Popularnej PWN[2] edytuj

Przypisy edytuj

  1. Jerzy Piontek, Beata Iwanek, Sergey Segeda, Antropologia o pochodzeniu Słowian, Instytut Antropologii UAM, 2008, ISBN 83-87800-55-4 (pol.).
  2. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, ISBN 83-01-01750-3, mapa na str. 717

Bibliografia edytuj

  • Lech Leciejewicz [red.]: Mały słownik kultury dawnych Słowian, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, ISBN 83-214-0499-5.