Plemiona słowiańskie

lista w projekcie Wikimedia

Plemiona słowiańskie – grupa wczesnośredniowiecznych lokalnych wspólnot osadniczych istniejących na obszarze zasiedlonym przez Słowian. Etnonimy ludów słowiańskich są najczęściej archaiczne, a wyjaśnienie ich pochodzenia utrudnia brak danych, mogących pomóc w wyjaśnieniu etymologii. Nazwa najstarsza, Wenedowie, odnotowana po raz pierwszy w I wieku n.e., nie została do naszych czasów wyjaśniona. W związku z tym, że występuje ona na różnych obszarach europejskich, można przyjąć, iż dotyczyła pierwotnie wszystkich indoeuropejskich plemion wędrownych na południe od Bałtyku i dopiero po kilkuset latach dostała się – drogą sukcesji – wywodzącym się z tego samego pnia Słowianom. Sami Słowianie nie używali w czasach historycznych tej nazwy. Z kolei nazwa Słowianie powstała nie wiadomo kiedy i nie wiadomo, jaka jest jej etymologia. Najczęściej badacze wywodzą ją z ie. rdzenia k'leu- (płynąć). Nie da się z tego wywieść twierdzenia, że ich praojczyzna leżała gdzieś nad brzegami mórz, można się tego natomiast dopatrywać w nazwie Wieletów, zapisanej w II wieku n.e., w której tkwi indoeuropejski rdzeń uel- (łac. velum – żagiel).

Współczesne państwa słowiańskie z zaznaczonym podziałem na trzy grupy:

     Słowianie zachodni

     Słowianie wschodni

     Słowianie południowi

Lista według Encyklopedii Popularnej PWN[1]Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, ​ISBN 83-01-01750-3​, mapa na str. 717

BibliografiaEdytuj

  • Lech Leciejewicz [red.]: Mały słownik kultury dawnych Słowian, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, ​ISBN 83-214-0499-5​.