Garderoba

pomieszczenie do przechowywania odzieży

Garderoba (od fr. garde-robe) – pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odzieży (komora). Bywa projektowane i budowane w domach jednorodzinnych. Jeśli jest połączone z sypialnią, przeznaczone także do wykonywania zabiegów toaletowych, ubierania się, czesania (gotowalnia).

Garderoba

W teatrach – pomieszczenie, w którym aktorzy przygotowują się do występu na scenie.