Garnizon – określenie korpusu wojsk stacjonujących w określonym miejscu, dawniej żeby tego miejsca pilnować, obecnie najczęściej używając go jako bazę. Jest to także miejscowość lub kilka położonych obok siebie miejscowości, w których stale lub czasowo rozmieszczone są jednostki wojskowe[1].

Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki czy osady. Miasto garnizonowe – to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.

Dawniej: budowla rzymska o charakterze militarnym, którą stawiano zazwyczaj przy miastach w celu kontroli lub obrony. W garnizonach szkolono żołnierzy, których rekrutowano z pobliskiego miasta. Podobny do fortu.

W języku hebrajskim termin jednostka garnizonowa tłumaczy się jako חיל מצב (czytaj: chejl macaw), co oznacza regularną jednostkę broniącą danej strefy, tj. miasta, prowincji, zamku, twierdzy, a nawet pojedynczej budowli.

Garnizon na przestrzeni wieków przybierał różne formy i funkcje. Był na przykład ufortyfikowanym posterunkiem lub chatą – podczas wczesnego osadnictwa w Nowej Anglii. Stosowany również w czasie wojen z Indianami do kontrolowania indiańskich wiosek.

W Polsce garnizon jest jednostką podziału terytorialnego i administracji infrastrukturą wojskową.

Przypisy edytuj

  1. Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977, s. G-1.

Bibliografia edytuj

  • Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977.